• Ẩn phụ - minor arcana •

10 of Cups - Sữa - Milk

Từ khóa: Gia đình, Niềm vui, Bình an, Đoàn viên

Câu hỏi Có/Không?: Không rõ.

Ở Việt Nam vốn không có bò sữa. Vào những năm thế kỷ XX, cũng chính là người Pháp đã mang những con bò sữa đầu tiên đến Sài Gòn và Hà Nội, nuôi thử và lấy sữa phục vụ người Pháp tại Việt Nam. Đến khoảng năm 1937 - 1942, khu Sài Gòn - Chợ Lớn hình thành trang trại bò sữa lớn đầu tiên. Khoảng năm 1954 - 1960, miền Bắc quan tâm nhiều hơn đến chăn nuôi, trong đó có bò sữa. Các nông trường từ đó được hình thành.

Qua quá trình phát triển, đến hiện nay, ngành công nghiệp sữa của Việt Nam là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm sữa của Việt Nam cũng đa dạng, phong phú và được ưa chuộng không chỉ trong mà còn ở ngoài nước.

Các sản phẩm từ sữa của Việt Nam hiện nay chủ yếu gồm sữa tươi, sữa bột, sữa chua, kem, phô mai, v.v… Thương hiệu của Vinamilk đang là một trong những thương hiệu hàng đầu vươn tầm quốc tế.

Keywords: Family, Joy, Peace, Union member

Yes/No Question?: Unknown.

In Vietnam, there were no dairy cows. In the 20th century, it was the French who brought the first dairy cows to Saigon and Hanoi, trialed and milked for the French in Vietnam. By about 1937 - 1942, the Saigon - Cho Lon area formed the first large dairy farm. Around 1954 - 1960, the Northern paid more attention to animal husbandry, including dairy cows. Farms were then formed.

Through the developing process, up to now, Vietnam’s dairy industry development is growing strongly. Vietnam’s dairy products are also diverse and popular not only at home but also abroad.

Vietnam’s dairy products currently mainly include fresh milk, powdered milk, yogurt, ice cream, cheese, etc. Vinamilk’s brand is one of the leading brands reaching international level.