• Ẩn phụ - minor arcana •

Ace of Pentacle - Bánh Xèo - Crispy Vietnamese Pancakes

Từ khóa: Giá trị vật chất, Sự đáng giá, Tính khả thi

Câu hỏi Có/Không?: Có, nhưng mọi việc sẽ diễn tiến rất chậm

Bánh xèo Việt Nam có nguồn gốc tên gọi đơn giản, xuất phát từ âm thanh “xèo xèo” tạo ra lúc đổ bột vào chảo. Món bánh mỗi nơi được cho là có nguồn gốc khác nhau.

Có người cho rằng Bánh xèo đến từ Bình định, có người cho rằng nó đến từ miền Tây Nam Bộ, hay Đồng Bằng Sông Cửu Long… Tuy nhiên, không có cái nào được xác nhận là nguồn gốc chính xác vì cả miền Trung lẫn miền Nam đều có.

Món ăn này cũng không biết xuất phát từ thời điểm nào nhưng ngày nay, nó đã trở thành món ăn quen thuộc, đặc sản trong nền ẩm thực Việt Nam. Có hai loại Bánh xèo chủ yếu là Bánh xèo miền Trung - kích thước nhỏ, bằng khoảng một bàn tay người lớn, và Bánh xèo miền Nam, kích thước lớn hơn rất nhiều.

Nguyên liệu để làm nên Bánh xèo gồm có bột bánh: được làm từ hỗn hợp bột gạo, nghệ, nước cốt dừa. Phần nhân truyền thống có giá đỗ, tôm, thịt. Nhiều nơi phần nhân sẽ được xào chín rồi mới cho vào chảo làm thành bánh. Nhưng có nơi chỉ sơ chế. Bánh dùng chảo hoặc khuôn tròn để đổ, tùy cách làm mỗi vùng. Thành phẩm được dùng với nước mắm pha, rau sống, đôi khi có thêm bánh tráng.

Keywords: Material value, worth, feasibility

Yes/No Questions?: Yes, but things will move very slowly

Crispy Vietnamese Pancakes/ Vietnamese pancake/ Vietnamese crepes (Banh Xeo) have a simple name, derived from the sound “xèo xèo” (sizzles sizzles) made when the dough is poured into the pan. Banh Xeo in each place are said to have different origins.

Some people think that this pancakes comes from Binh Dinh, some people think it comes from the Southwest region, or the Mekong Delta... However, none of them have been confirmed as the exact origin because both the Central and the South have this dish.

This dish also does not know when it appeared, but nowadays, it has become a familiar and special dish in Vietnamese cuisine. There are two main types of Banh Xeo, Central Banh Xeo - small size, about the size of an adult’s hand, and Southern Banh Xeo, much larger in size.

Ingredients to make Banh Xeo include cake flour: made from a mixture of rice flour, turmeric, and coconut milk. The traditional filling has bean sprouts, shrimp, and meat. In many places, the filling will be fried and then put into the pan to make a cake. But there are places only preliminary processing. Banh Xeo uses pans or round molds to pour, depending on how each region is made. Finished products are used with mixed fish sauce, raw vegetables, sometimes with rice paper.