• Ẩn phụ - minor arcana •

7 of Cups - Rượu Thuốc - Vietnamese Medicinal Wine

Từ khóa: Ước vọng, Không thực tế, Bối rối, Cần lựa chọn, Suy xét

Câu hỏi Có/Không?: Không, dường như bạn đang không tập trung đủ vào những điều kiện thực tế

Rượu thuốc (rượu dân tộc hay rượu ngâm) là loại rượu cổ truyền lâu đời trong ẩm thực Việt Nam truyền thống.

Rượu thuốc thường là rượu trắng với nồng độ cồn cao, ngâm các nguyên liệu thảo dược hoặc động vật có dược tính theo phương pháp cổ truyền. Những loại nguyên liệu ngân thường thấy như sâm, táo tàu, đinh lăng, chuối, mật gấu, bao tử nhím, thậm chí là rắn, tắc kè, v.v..

Rượu thuốc cũng được xem như những bài thuốc dân gian, có tính bổ, giúp quá trình trị một số bệnh nhất định, từ bệnh ngoài cho đến bên trong. Có thể dùng uống hay xoa bóp ngoài thân đều được. Một số loại rượu thuốc cũng đã được y học cổ truyền công nhận dược tính, một số khác được ngâm theo kinh nghiệm từ người đi trước đẻ lại.

Phần lớn các gia đình Việt Nam ngày nay vẫn giữ nét truyền thống, mua hoặc tự ngâm một vài bình rượu thuốc trong nhà. Dùng phòng khi cần xoa bóp hay mời khách quý đến nhà chơi.

Keywords: Desire, Unrealism, Confused, Need to choose, Consider

Yes/No Question?: No, you don’t seem to be focusing enough on the actual conditions

Medicinal Wine (ethnic alcohol or pickled wine) is a long-standing traditional wine in Vietnamese cuisine.

Medicinal wine is usually white wine with high alcohol content, soaked with herbal or animal ingredients which are medicinal properties according to traditional methods. Common honeysuckle ingredients such as ginseng, jujube, cloves, bananas, bear bile, porcupine stomachs, even snakes, geckos, etc.

Medicinal wine is also considered as folk remedies, with tonic properties, helping the process of treating certain diseases, from external to internal diseases. Can be used orally or massaged on the body. Some medicinal alcohols have also been recognized by traditional medicine for their medicinal properties, while others are soaked according to experience from their predecessors.

Most Vietnamese families today still keep the tradition, buy or soak a few bottles of Rượu thuốc in the house. Use when they need a massage or invite guests to your house to play.