• Ẩn Chính - Maijor arcana •

X - Thịt Kho Hột Vịt - Wheel of Fortune

Từ khóa: Định mệnh, Một chu kỳ mới, Điểm bùng phát, Sự biến chuyển, Tầm nhìn cá nhân

Câu hỏi Có/Không?: Chưa rõ, nhưng đây là thời điểm để bạn cần quyết định để thay đổi.

Thịt kho tàu gồm thịt lợn kho với trứng vịt, (vì vậy ở miền Nam món còn có tên khác là thịt kho hột vịt) vốn là món ăn  tương truyền có nguồn gốc từ vùng Nam bộ Việt Nam xa xưa. Chữ “tàu” ở đây không phải là “nước Tàu (Trung Quốc)”.

Nó gắn liền với nguồn gốc dân gian, khi mà món thịt kho với trứng, kèm nước cốt dừa béo ngậy này rất hợp khí hậu miền Nam, có thể trữ được rất lâu, nên dân làng chài thường chuẩn bị món ăn này để mang lên tàu thuyền khi ra khơi. Món ăn sẽ đồng hành cùng thuyền viên trong thời gian lênh đênh trên biển, từ đó mới gọi thành Thịt kho tàu.

Còn có một cách giải thích khác rằng chữ “tàu” có nghĩa chỉ “mặn ngọt lờ lợ” - hương vị đặc trưng của món ăn khi mà nó có đủ vị mặn từ thịt kho, vị ngọt của nước dừa, vị béo của mỡ và ngậy từ trứng, nên mới gọi là thịt kho tàu. Ngày nay, không chỉ thuyền chài mà cả những bữa cơm ngày Tết của người Nam bộ vẫn luôn có món thịt kho tàu đặc trưng này, với ý nghĩa tương tự như món thịt đông của người dân Bắc bộ.

Keywords: Destiny, A new cycle, Tipping point, Transformation, Personal vision

Yes/No question?: Not sure, but it’s time to decide to make a change.

Caramelized pork and eggs consists of braised pork with duck eggs, which is a traditional dish originating from the ancient Southern region of Vietnam.

This dish of braised meat with eggs, with greasy coconut milk is very suitable for the southern climate and can be stored for a long time, so the fishing villagers often prepare this dish to bring on boat (means “tàu” in Vietnamese) when they go sailing. The dish will accompany the crew while floating at sea, since then, it’s been called “Thit kho tàu”.

There is another explanation that the word “tàu” means “salty and sweet” (in Han Viet language) - the typical flavor of the dish when it has enough saltiness from braised meat, the sweetness of coconut water, and the greasy taste of fat, and  taste from eggs, so it’s called “Thit kho tàu”. Today, caramelized pork and eggs not only appears in fishing boats’ meals but also in Tet meals of the Vietnamese Southern people , with the same meaning as the Frozen-meat of the Northern people.