• Ẩn Chính - Maijor arcana •

I - Lẩu thập cẩm - The Magician

Từ khóa: Chiến lược, Tập trung, Quyền lực, Chuyên môn, Lập kế hoạch

Câu hỏi Có/Không?: Có, nhưng bạn nên hỏi ý kiến của người có chuyên môn hoặc kiến thức trong lĩnh vực đó.

Có hai cách giải thích về nguồn gốc của Lẩu thập cẩm. Một thuyết cho rằng lẩu ra đời vào thời Tam quốc, một thuyết khác cho lẩu có từ thời Đông Hán. Tuy nhiên, dù nguồn gốc thế nào thì món lẩu từ lâu cũng đã trở thành món ăn quen thuộc với người dân của vùng Đông Á và Đông Nam Á.

Khi về với Việt Nam, món lẩu đã được biến tấu lại để phù hợp với khẩu vị người Việt ta.

Lẩu thập cẩm cũng có nhiều phiên bản khác nhau trên mỗi miền đất nước. Nhung nhìn chung có thể phân biệt hai loại lẩu: truyền thống và nước ngoài. Với dòng lẩu truyền thống của Việt Nam ta, thường gặp là: lẩu cua đồng, lẩu gà ớt hiểm, lẩu cá các loại và lẩu bò. Trong lẩu thường gồm có nước lẩu được lấy từ nước hầm xương có nêm đủ gia vị, món thịt chính kèm với các loại rau. Các loại rau ăn lẩu thường là: rau muống, cải cúc, cải thảo, mồng tơi, rau cần, cải cay hay các loại nấm: nấm hương, nấm kim châm, nấm rơm,…

Lẩu truyền thống có hương vị đậm đà, bình dị, thanh ngọt của vùng thôn quê hoặc miền biển tùy vào xuất xứ của nó.

Keywords: Strategy, Focus, Power, Expertise, Planning

Yes/No Questions?: Yes, but you should consult someone with expertise or knowledge in the field.

There are two explanations for the origin of Mixed hot pot. One theory is that hot pot was born in the Three Kingdoms period, the other theory for hot pot dates back to the Eastern Han Dynasty. However, regardless of the origin, hot pot has long become a familiar dish with people of East Asia and Southeast Asia.

When entering Vietnam, the hot pot dish was modified to suit the taste of Vietnamese people.

Mixed hot pot also has many different versions in each region of the country. But in general, two types of hot pot can be distinguished: traditional and foreign. With the traditional types of Vietnamese hot pot, the most common ones are: crab hot pot, dangerous chili chicken hot pot, all kinds of fish hot pot and beef hot pot. In hot pot, it usually includes hot pot sauce made from bone broth seasoned with the main dish and vegetables. Vegetables for hotpot are usually: water spinach, chrysanthemum, cabbage, spinach, celery, mustard greens or mushrooms: shiitake, enoki mushrooms, straw mushrooms, etc.

Traditional hot pot has a bold, idyllic, sweet taste of the countryside or the sea depending on its origin.