• Ẩn phụ - minor arcana •

King of Cups - Cà phê Phin - Filter Coffee

Từ khóa: Khôn ngoan, Trầm tĩnh, Tài ngoại giao, Chăm sóc, Khoan dung

Cà phê và phin pha cà phê cũng là một trong những thức lạ theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam. Cũng giống với bánh mì, hay sữa, hay rượu vang, khi cà phê phin của trời u được người Việt học tập, dần dà biến tấu và có cho mình chỗ đứng riêng trong văn hóa ẩm thực Việt.

Phin cà phê cũng có nhiều loại, nhiều kích thước khác nhau. Nhưng nó luôn là loại dụng cụ phổ biến. Nhà nào có người thích uống cà phê đều có sẵn phin pha trong nhà.

Cách pha cà phê phin của người Việt học theo người Pháp. Rót nước sôi vào cho nở bột cà phê, rồi ép lấy từng giọt. Có thể dùng nóng nguyên như vậy. Người không thích đắng có thể cho thêm đường. Người thích lạnh thì sau đó bỏ thêm đá. Người thích có thêm sữa thì cho thêm sữa. Rất đa dạng.

Vị của cà phê Việt cũng có tính đặc trưng. Ngày nay, Việt Nam cũng được xem là một trong những nước có cà phê đặc sắc, đa dạng và ngon nhất thế giới với nhiều biến thể khác nhau, không chỉ người Việt mà người nước ngoài đến Việt Nam cũng yêu thích.

Keywords: Wise, Calm, Diplomatic, Caring, Tolerance

Coffee and coffee filter is also one of the strange foods following the French introduced into Vietnam. Just like bread, milk, or wine, when the Filter coffee of Europeans is studied by Vietnamese people, it gradually changes and has its own place in Vietnamese culinary culture.

Filter coffee also has many types, many different sizes. But it is always a popular tool. Every family that has someone who likes to drink coffee has a coffee filter at home.

The Vietnamese way of making filter coffee is learned from the French. Pour boiled water into the coffee powder, then squeeze it drop by drop. It can be used hot like that. Those who do not like bitter can add sugar. People who like the cold then add ice. If you like more milk, add more milk. Very diverse.

The taste of Vietnamese coffee is also characteristic. Nowaday, Vietnam is also considered one of the countries with the most unique, diverse and delicious coffee in the world with many different variations. Not only do Vietnamese people love it but also foreigners coming to Vietnam.