• Ẩn Chính - Maijor arcana •

XII - Khô Mực - The Hanged Man

Từ khóa: Góc nhìn mới, Đảo ngược, Tạm dừng, Hy sinh

Câu hỏi Có/Không?: Nên, nhưng bạn cần đánh đổi một điều gì đó hoặc tiếp nhận một sự thử thách khá lớn.

Mực là loài hải sản sống phổ biến ở vùng ven biển Thái Bình Dương của Đông Á và Đông Nam Á. Mực khô hay còn gọi là khô mực được ghi nhận bán phổ biến và tiêu thụ từ những năm 1970 tại HongKong.

Sớm trở thành ăn vặt đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, được dùng chung với bia, trong những dịp họp mặt, ăn nhậu, là đặc sản của những vùng biển, đặc biệt là những vùng đông khách du lịch, bởi mực khô có thể giữ rất lâu, có thể dùng làm quà biếu tặng. Nó còn được gắn liền với những câu đùa vui lưu truyền trong dân gian: “Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia mực vẫn còn trơ trơ.”

Mực khô được chế biến từ nguyên liệu là những con mực bằng phương pháp sấy khô hoặc phơi nắng. Sau khi đánh bắt những mực tươi, người ta sẽ cắt con mực, lấy hết cơ quan phủ tạng, nang mực... chỉ để lại phần thân và phần đầu rồi đem phơi nắng hoặc sấy khô cho đến khi con mực trở nên khô và cứng, có thể ở dạng nguyên con hoặc xé tơi thành từng sợi nhỏ.

Keywords: New perspective, Reverse, Pause, Sacrifice

Yes/No Questions?: Yes, but you need to trade something or take on a sizable challenge.

Squid is a common sea species in the Pacific coastal areas of East Asia and Southeast Asia. Mực khô, also known as dried squid, has been widely sold and consumed since the 1970s in Hong Kong.

Dried squid soon became a typical snack of Vietnamese cuisine, used with beer, on occasions of gatherings and drinking, a specialty of the seas, especially in tourist crowded areas, because it  can be kept for a long time and be used as a souvenir. It is also linked with funny jokes handed down in folklore: “Hundreds of years of stone steles are worn down, thousands of years of beer-squid are still inert.” (In Vietnamese, the words stele and beer are homophones)

Dried squid is processed from raw materials that are squids by drying or sun drying. After catching the fresh squid, people will cut the squid, remove all the internal organs, cuttlefish ... leaving only the body and the head and then sun-dried or dried until the squid becomes dry. and hard, can be whole or torn into small pieces.