• Ẩn Chính - Maijor arcana •

VII - Gánh Hàng Rong - The Chariot

Từ khóa: Chiến thắng, Khát vọng, Tự khẳng định, Sự di chuyển, Sự thành công

Câu hỏi Có/Không?: Có, và bạn cần quyết liệt hơn.

Gánh hàng rong - người bán hàng lưu động, không có chỗ cố định vốn xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, gánh hàng rong luôn gắn liền với hình ảnh người bán hàng quẩy đòn gánh với hai đầu thúng, mẹt với nhiều loại mặt hàng khác nhau, kèm theo những lời rao vang khắp con phố họ đi qua. Gánh hàng rong có thể bán bất cứ thứ gì. Từ những món ăn vặt như trái cây, chè ngọt, bánh tráng trộn, tào phớ, cốm, hay những món ăn điểm tâm như xôi, bánh mặn bánh ngọt, bún, phở các loại, hay có những người gánh cả một cửa hàng tạp hóa nhỏ với đủ đồ lặt vặt, đồ lưu niệm, v.v…

Gánh hàng rong vốn xuất phát từ nhu cầu mua bán của tiểu thương, nhất là những người khó khăn, họ rong ruổi trên đường làng, thành thị, bán những sản phẩm của mình, cố gắng bán cho càng nhiều người càng tốt, mau chóng hết hàng để trở về làm thêm việc này, việc nọ. Gánh hàng rong trên thế giới hiện nay không còn phổ biến. Nhưng đối với Việt Nam, đây dường như vẫn là những hình ảnh không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật.

Keywords: Victory, Aspiration, Self-affirmation, Movement, Success

Yes/No Questions?: Yes, and you need to be more aggressive.

Street Vendors - itinerant sellers with no fixed location, appearing in many countries around the world. In Vietnam, street vendors  always go with the image of vendors swinging carts with two baskets and it is full with many different types of goods, accompanied by resounding advertisements throughout the streets they pass. Gánh hàng rong/Street vendors can sell anything. From snacks such as fruits, sweet soup, mixed rice paper, tofu, fried rice, to breakfast dishes like sticky rice, savory cake, vermicelli, pho, or someone carrying a small grocery store with enough sundries, souvenirs, etc…

The appearance  of Gánh hàng rong/street vendors comes from the needs of small traders, especially those in difficulty. They roam around the alleys and streets, selling their products, trying to sell to as many people as possible to be out of stock quickly to go back to do other jobs for making some more money . Street vendors in the world today are no longer common. But in Vietnam, these still seem to be indispensable images in daily life.