• Ẩn phụ - minor arcana •

10 of Pentacles - Bánh In

Từ khóa: Sung túc, Bền lâu, Thời vận, Tận hưởng thành công vật chất.

Câu hỏi Có/Không?: Có, nhưng đừng chỉ chú trọng đến những vấn đề ngắn hạn, hãy lưu tâm đến di sản của 5,10 năm sau.

Bánh khọt là loại bánh bình dân quen thuộc từ vùng Tuy Hoà, Nha Trang vào đến Vũng Tàu, Kiên Giang… miền Nam Việt Nam. Bánh hình tròn giống như bánh bèo nhưng được làm chín bằng cách nướng trong khuôn có láng dầu. Tùy vùng, bánh khọt được cho thêm phần nhân là hành phi, tôm chà bông, tôm nguyên con… như ở Vũng Tàu, ăn kèm với cải, xà lách, rau thơm và chấm nước mắm pha.

Cái tên bánh “khọt”, theo giải thích của nhiều người là khi đổ bánh, để lấy bánh ra khỏi khuôn, người ta phải dùng thìa hoặc cây cời khẩy lên, va chạm vào thành khuôn phát ra tiếng kêu “khọt khọt” nên mới gọi luôn là “bánh khọt”.

Cạnh đó còn một cách lý giải khác là khi xưa, những người nghèo, cơ cực, không đủ tiền ăn cao lương mỹ vị mà chỉ ăn loại bánh làm toàn bằng bột chứ không có thịt thà gì. Vì vậy, người ta đặt tên cho loại bánh ấy là “khộp”, nghĩa là nghèo khổ (theo từ cổ). Lâu dần, cái tên “khộp” ấy được đọc trại thành “khọt”.

Dù thế nào thì bánh khọt sau đó cũng được biến tấu đi nhiều, thêm vào những món nhân và trở thành món đặc sản ngon miệng, thú vị, dễ ăn dành cho bất kỳ ai. Đặc biệt nổi tiếng nhất là bánh khọt Vũng Tàu

Keywords: Prosperity, Endurance, Good fortune, Enjoy material success.

Yes/No Question?: Yes, but don’t just focus on short-term issues, consider the legacy 5,10 years from now.

Banh khot (Vietnamese Savory Mini Pancakes or Mini shrimp pancakes) is a familiar popular dish from Tuy Hoa, Nha Trang to Vung Tau, Kien Giang ... South Vietnam. The round cake is similar to Banh Beo (Bloating fern - shape cake), but it is cooked by fried in an oil-coated mold. Depending on the region, Bánh khọt is filled with fried onions, scrub shrimp, whole shrimp... as in Vung Tau, served with cabbage, lettuce, herbs and dipped in fish sauce.

The name “Banh khot”, according to many people’s explanation, is that when pouring the cake, to get the cake out of the mold, one has to use a spoon or a poker to pick it up, bumping into the mold to make a “khọt khọt” sound so they call it “Banh khot”.

Besides, there is another explanation that in the past, the poor, destitute, could not afford to eat delicious foods, but only ate cakes made entirely of flour rather than meat. Therefore, people named that kind of pancake “khộp”, which means poor (according to the ancient word). Over time, the name “khộp” was read as “khọt”.

In any case, Bánh khọt was later modified, added with fillings and became a delicious, interesting and easy-to-eat specialty for anyone. Especially famous is Vung Tau’s Banh khot