• Ẩn Chính - Maijor arcana •

XI - Rượu Nho - Justice

Từ khóa: Công lý, Làm việc cần làm, Trách nhiệm, Quyết định, Luật Nhân Quả

Câu hỏi Có/Không?: Cứ theo luân lý, điều xã hội quy định mà làm.

Rượu vang là một loại thức uống có cồn được lên men từ nho, có nồng độ cồn khoảng từ 8 - 18 độ, khác với những món rượu nấu từ gạo nếp của người Việt Nam khi xưa.

Rượu vang vốn một thức uống quý tộc xuất phát từ Châu  u, theo chân những nhà cầm quyền Pháp thâm nhập vào Việt Nam vào những năm cuối Thế kỷ 19 trong thời kỳ Pháp chiếm đóng Việt Nam. Người Pháp cũng đã nhập khẩu các loại rượu vang nổi tiếng của xứ Bordeaux để phục vụ các tầng lớp quý tộc Pháp ở Việt Nam lúc bấy giờ. Họ cũng là người đã mang những nhánh nho đầu tiên trồng ở nước ta, bước đầu phát triển ngành công nghiệp rượu vang.

Do tính chất mới lạ và sang trọng của bậc thượng lưu Châu   Âu, uống rượu vang như một cách thể hiện đẳng cấp của giới quý tộc và quan lại dưới triều Nguyễn, tạo một nếp sống mới mang tên Phương Tây.

Đi cùng với thị hiếu của người dùng, hiện nay Việt Nam cũng đã và đang tiếp tục phát triển công nghệ làm rượu vang, tạo ra dòng rượu vang chuẩn vị được người Việt yêu thích.

Keywords: Justice, Work to be done, Responsibility, Decision, Law of Cause and Effect

Yes/No question?: Just follow morality, what society prescribes to do.

Wine is an alcoholic beverage fermented from grapes, with an alcohol content of about 8 -18 degrees, different from the wine made from sticky rice of the Vietnamese people in the past.

Wine is an aristocratic drink originating from Europe, following the French rulers who entered Vietnam in the late 19th century during the French occupation of Vietnam. The French also imported famous Bordeaux wines to serve the French aristocracy in Vietnam at that time. They are also the ones who brought the first branches of grapes planted in our country, initially developing the wine industry.

Due to the novelty and luxury of the European elite, drinking wine was a way of expressing the class of the nobility and mandarins under the Nguyen Dynasty, creating a new lifestyle called the West.

Along with the tastes of users, Vietnam has also been continuing to develop winemaking technology, creating standard wines that are loved by Vietnamese people.