TRƯNG BÀY "SỨC SỐNG MỚI CẦN THƠ"

Măm Tarot hân hạnh là những hình ảnh được trưng bày trên tháp hạt gạo ở bến Ninh Kiều trong chuỗi sự kiện "Sức sống mới Cần Thơ" từ ngày 04-08/1/2023.

EVENTS

1/4/20232 min read

Theo quy hoạch đến năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, y tế và văn hóa của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Để đạt được lộ trình theo quy hoạch, Cần Thơ cần một động lực mới thu hút nguồn nhân lực, nhà đầu tư và sáng tạo trên các nội lực- tiềm lực vốn có.

"Sức sống mới" của Tp. Cần Thơ chính là nam châm để thu hút các nguồn lực này và tạo nên sự vươn mình mạnh mẽ cho một đô thị sông nước của khu vực phía Nam hướng đến xây dựng một Cần Thơ sáng tạo, trí tuệ, năng động, cởi mở và thanh lịch.

Các anh chị bạn bè ghé thăm Cần Thơ dịp này nếu có dịp xem triển lãm ở bến Ninh Kiều, thấy chiếc logo quên thuộc thì chụp hình check in gửi cho mình vui nha.

Măm Tarot hân hạnh là những hình ảnh được trưng bày trên tháp hạt gạo ở bến Ninh Kiều trong chuỗi sự kiện "Sức sống mới Cần Thơ" từ ngày 04-08/1/2023.

According to the plan until 2025, Can Tho city will become the center of industry, trade, services, education and training, science and technology, healthcare, and culture of the Mekong Delta region. To achieve this plan, Can Tho needs a new driving force to attract human resources, investors, and creativity from its existing potential.

The "new vitality" of Can Tho is the magnet to attract these resources and create a strong development for a delta city in the South towards building a creative, intelligent, dynamic, open, and elegant Can Tho.

If you have the opportunity to visit Can Tho and see the exhibition at Ninh Kieu Pier, please take a picture with the memorable logo and send it to us.

Măm Tarot is honored to be displayed on the rice tower at Ninh Kieu Pier in the "New Vitality of Can Tho" event from January 4th to 8th, 2023.